Góc Bếp

Sản Phẩm Thịt Bò Úc

Thịt bò Úc

Gân gối bò Úc

19,000đ/100gram
33,000đ/100gram

Thịt bò Úc

Nạm bò Úc tươi

Được xếp hạng 5.00 5 sao
18,000đ/100gram
26,000đ/100gram

Thịt bò Úc

Gầu bò Úc tươi

20,000đ/100gram

Thịt bò Úc

Gu bò Úc

21,000đ/100gram
27,000đ/100gram

Thịt bò Úc

Thịt cổ bò Úc

20,000đ/100gram

Sản Phẩm Thịt Bò Ta

Thịt bò Việt Nam

Giá Tay bò Việt Nam

22,000đ/100gram

Thịt bò Việt Nam

Nạm bò Ta

17,000đ/100gram

Thịt bò Việt Nam

Thịt bò vụn

13,000đ/100gram

Thịt bò Việt Nam

Thịt bò Xay

18,000đ/100gram

Thịt bò Việt Nam

Gầu bò Việt Nam

19,000đ/100gram

Thịt bò Việt Nam

Thăn nội bò Việt Nam

32,000đ/100gram

Thịt bò Việt Nam

Gu bò Việt Nam

20,000đ/100gram

Tin Tức & Hoạt động

đối tác của thịt bò halo