Thịt Bò

BẮP BÒ 1KG

230.000 

Thịt Bò

BẮP BÒ HOA 1KG

505.000 

Thịt Bò

BẮP BÒ TRÒN

270.000 

Thịt Bò

BEEFSTRAK 500 GRAM

140.000 

Sản phẩm Chế Biến

BÒ VIÊN ĐẶC BIỆT HALO 500 GRAM

100.000 
44.000 

Sản phẩm Chế Biến

BÒ VIÊN GÂN HALO 500 GRAM

125.000 
Giảm giá!

Phụ Phẩm Bò

CẬT BÒ 500 GRAM

63.000 
Giảm giá!

Phụ Phẩm Bò

ĐUÔI BÒ 1KG

243.000 
Giảm giá!

Phụ Phẩm Bò

GAN BÒ 1KG

108.000