Giảm giá!

Phụ Phẩm Bò

CẬT BÒ 500 GRAM

63.000 
Giảm giá!

Phụ Phẩm Bò

ĐUÔI BÒ 1KG

243.000 
Giảm giá!

Phụ Phẩm Bò

GAN BÒ 1KG

108.000 
Giảm giá!

Phụ Phẩm Bò

GÂN CHỮ Y 500 GRAM

126.000 
Giảm giá!

Phụ Phẩm Bò

GÂN VÀNG 1Kg

90.000 
Giảm giá!

Phụ Phẩm Bò

LÒNG BÒ TỔ ONG 1KG

171.000 

Phụ Phẩm Bò

MẮT BÒ 500 GRAM

85.000 
Giảm giá!

Phụ Phẩm Bò

PHÈO BÒ 1KG

126.000 
Giảm giá!

Phụ Phẩm Bò

PÍN BÒ 1KG

199.000 
Giảm giá!

Phụ Phẩm Bò

TIM BÒ 1KG

140.000 

Phụ Phẩm Bò

TỦY BÒ 500 GRAM

145.000 

Phụ Phẩm Bò

XƯƠNG ỐNG BÒ 1KG

60.000