Sản phẩm Chế Biến

BÒ VIÊN ĐẶC BIỆT HALO 500 GRAM

100.000 
44.000 

Sản phẩm Chế Biến

BÒ VIÊN GÂN HALO 500 GRAM

125.000 

Sản phẩm Chế Biến

KHÔ BÒ GIÒN HALO 100 GRAM

102.000 

Sản phẩm Chế Biến

KHÔ BÒ GIÒN HALO 250 GRAM

232.000 

Sản phẩm Chế Biến

KHÔ BÒ LÁ CHANH HALO 100 GRAM

97.000 

Sản phẩm Chế Biến

KHÔ BÒ LÁ CHANH HALO 250 GRAM

220.000 

Sản phẩm Chế Biến

KHÔ BÒ LÁ CHANH HALO 500 GRAM

400.000 

Sản phẩm Chế Biến

KHÔ BÒ MỘT NẮNG 300 GRAM

250.000 

Sản phẩm Chế Biến

KHÔ BÒ SỢI HALO 100 GRAM

90.000 

Sản phẩm Chế Biến

KHÔ BÒ SỢI HALO 250 GRAM

230.000 
Giảm giá!

Sản phẩm Chế Biến

LẠP XƯỜNG BỎ HALO 500 GRAM

144.000