Xem tất cả 4 kết quả

Phụ phẩm bò

Gân chữ Y

230,000đ/kg

Phụ phẩm bò

Gân gối bò

170,000đ/kg

Thịt bò Úc

Gân gối bò Úc

190,000đ/kg

Phụ phẩm bò

Gân vàng

100,000đ/kg