Xem tất cả 2 kết quả

Phụ phẩm bò

Đuôi bò

230,000đ/kg

Phụ phẩm bò

Đuôi bò Việt Nam

210,000đ/kg